O autoru


Tomislav Bagatin, rođen 1979. godine u Splitu. Nakon završene Klasične gimnazije, upisuje ekonomiju (smjer management) na Ekonomskom fakultetu u Splitu, a dvije godine kasnije povijest i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godinu dana nakon diplomiranja na oba fakulteta dobija stipendiju od College of Europe te uskoro magistrira Europske poslove u Poljskoj. Tokom rada u Belgiji 2011. godine rađa se ideja za projekt Transformation.hr te odmah započinje prikupljanje podataka za istoimenu knjigu. Objavljuje knjigu i projekt krajem 2015.godine.