Opis projekta


Projekt Transformation.hr je rezultat promišljanja o aktualnoj ekonomskoj, političkoj i socijalnoj situaciji u Hrvatskoj, te traženja odgovora na pitanje kako ubrzati transformaciju negativnih trendova u Hrvatskoj i svijetu. On je također rezultat propitivanja organizacije društva i prevladavajućeg sustava vrijednosti. Ideja je proizašla iz traženja načina na koji bi istomišljenici mogli utjecati na opće stanje u svijetu što je više moguće. Konačno, ideja je nastala u želji kako bi se ljudi potaknuli na angažiranje za dobrobit uže i šire okoline. Naime, proces mijenjanja negativnih trendova u svijetu može dobiti potrebni zamah jedino ako veliki broj ljudi prihvati odgovornost za izgled svoje okoline i svijeta.
Plan je osnovati niz poduzeća i institucija čijim bi se koordiniranim djelovanjem doprinijelo transformaciji negativnih trendova u Hrvatskoj, a unutar kojih bi se stvarali društveno odgovorni lideri. Poduzeća će biti osnovana u područjima u kojima Hrvatska ima komparativne prednosti, ali i u područjima gdje bi ih mogla razviti.
Vjerujem da će primijenjeni poslovni principi i način poslovanja ponuditi mnogim mladim motiviranim i obrazovanim osobama alternativu emigriranju. S druge strane, vjerujem da će naš pristup poslovanju motivirati određen broj privatnih i javnih poduzeća u Hrvatskoj da imitiraju neke od primijenjenih pozitivnih poslovnih praksi. U ovom kontekstu, cilj je ubrzati dugo iščekivane promjene štetnih poslovnih navika u Hrvatskoj.
Uvjeren sam da ustanove proizašle iz projekta mogu s vremenom postati mjesta okupljanja osoba koje dijele slične poglede na svijet s obzirom na organizaciju društva i rad za opće dobro. Kroz desetak godina iz projekta bi mogla proizaći i politička platforma koja bi mogla uvesti potrebne promjene na hrvatskoj političkoj sceni. U ovom kontekstu, krajnji cilj projekta je povećati kvalitetu političke konkurencije.
Ideja je okupiti obrazovane i kreativne osobe spremne surađivati na poboljšanju svoje okoline. U ovom projektu naglasak će biti na kreativnosti, poduzetništvu, socijalnoj odgovornosti i željom za promjenama u društvu. Apsolutno sam uvjeren da ovaj projekt može privući osobe sa izvanrednim kreativnim potencijalom i poželjnim ljudskim osobinama. Biti će im ponuđena izazovna radna okolina gdje će moći nesmetano razvijati svoj potencijal, biti u mogućnosti steći vrhunsko radno iskustvo, te svojim radom doprinijeti boljitku Hrvatske.
Projekt je zamišljen na način da će javnost moći kontinuirano pratiti njegovo odvijanje. Ciljana publika su svi zainteresirani za poduzetništvo, psihologiju, filozofiju, politiku i čitav niz različitih znanstvenih područja na čije će se koncepte, teorije i učenja sudionici projekta uvelike oslanjati tijekom njegove provedbe. Ukoliko se projekt bude odvijao onako kako je zamišljeno, mogao bi ponuditi mnoštvo tema za promišljanje i biti zanimljiv mnogim ljudima ma gdje živjeli i bez obzira na glavno područje njihova interesa.
O etapama projekta redovito će se izvještavati na web stranicama i na društvenim mrežama. Osim toga, svake tri godine biti će izdana knjiga koja će dati pregled stanja u kojem će se projekt nalaziti u tom trenutku. Svaka knjiga će sadržavati pojedinosti o koracima koji će biti poduzeti od trenutka izdavanja prethodne knjige. Budući da očekujem da će tijekom odvijanja projekta mnoge odluke polučiti željene rezultate, projekt bi mogao ponuditi niz korisnih informacija iz kojih će se moći mnogo naučiti i primijeniti u različitim sredinama. Motiv je inspirirati što je moguće više ljudi širom svijeta da probaju nešto učiniti kako bi poboljšali svoju okolinu, oslanjajući se pritom na iskustva ovog projekta. Iz tog je motiva proizašla odluka da se projekt učini međunarodnim.
Projekt Transformation.hr je utemeljen na iskustvu i znanju koje sam do sada usvojio, a mnogobrojne ideje i koncepti na koje se oslanja spomenio sam u knjizi koju sam napisao. Knjiga je nastala u svrhu pružanja teoretske osnove projekta te pregleda sustava vrijednosti za koji se zalažem.
Kako bi što više ljudi čulo za projekt, uskoro će biti snimljen video materijal na stranim jezicima. Knjiga i video materijal trebaju se promatrati samo kao prvi korak u razvoju projekta. Uz pomoć tima koji će se okupiti konstantno će se raditi na unaprijeđenju projekta i uklanjanju nedostataka. Kako bi se potaknula aktivna razmjena ideja, cilj je zaposliti osobe različitih profila, znanja i iskustva. Nadalje, uskoro će biti organiziran online forum na kojem će svatko moći sudjelovati u online brainstormingu. Nadam se da će se na taj način iskristalizirati mnoge zanimljive ideje i savjeti koji će se moći implementirati tijekom odvijanja projekta. Naime, želim da zajedno istražimo granice mogućega kada je u pitanju mijenjanje ekonomskih i društvenih trendova u Hrvatskoj i svijetu.
Očekujem da će mnogi zainteresirani pojedinci kontinuirano doprinositi projektu davanjem komentara i sugestija. Želja mi je da se konstruktivnom kritikom, kako ideja iznesenih u knjizi tako i cjelokupnog projekta, ovaj projekt ne samo poboljša, nego da se i broj osoba koje preuzimaju odgovornost za pravac kojim svijet ide umnogostruči.